FALKOR BEWIND

GAAT STOPPEN!

Mijn naam is Veronique, ik ben eigenaar van eenmanszaak Falkor Bewind. Falkor Bewind is een klein en professioneel bewindvoerderskantoor voor beschermingsbewind waar een persoonlijke benadering centraal staat.

De naam Falkor Bewind is afkomstig van de geluksdraak Falkor uit de kinderfilm “The Never Ending Story”.

In deze film moet Sebastian het “Niets” bestrijden om het rijk “Fantasia” te beschermen. Hierbij wordt Sebastian geholpen door Falkor, de geluksdraak.

Zoals in de meeste kinderfilms eindigt deze film met een goed einde. Het lukt Sebastian en Falkor het Niets te bestrijden en zo redden ze het rijk Fantasia.

Ik doe bijna hetzelfde. Alleen hierin bent u Sebastian en ik ben uw geluksdraak Falkor. Samen gaan we de strijd aan tegen het Niets, wat in dit geval uw strijd is in het beheer van uw vermogen.

Kunt u door een beperking of door (problematische) schulden uw eigen vermogen (financiën) niet meer beheren, dan kan ik u hierin ondersteunen. Samen zullen we uw inkomsten en uitgaven stabiel proberen te maken, om daarna (indien van toepassing) uw schulden inzichtelijk te krijgen.

Schuldenregelen hoort niet standaard tot mijn taak. Betreft het eenvoudige schulden dan kunnen we samen kijken naar betalingsregelingen. Als er sprake is van een complexe schuldensituatie zal de aanvraag voor een schuldenregeling, eveneens in samenspraak met u, worden gedaan. Deze wordt dan behandeld door een schuld regelende instantie.

Missie

U begeleiden naar financiële zelfredzaamheid, met daarbij financieel misbruik (door anderen) voorkomen.

 

Visie

Graag wil ik u een financiële stabiele omgeving bieden. Om uw financiële angst weg te nemen en uw financiële vrijheid  en stabiliteit te bevorderen, zodat u uiteindelijk zelf uw eigen financiële vermogen kunt beheren.  

 

Aangesloten bij